Termeni si conditii

Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Accesarea site-ului www.salubri.ro si/sau a oricarei pagini a acestuia si a aplicației E-Commerce reprezinta acordul dvs in ce priveste termenii si conditiile de utilizare.

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru Societatea SALUBRI SA și sunt proprietatea exclusivă a SC SALUBRI SA, care deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate materialele prezentate în acest site.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ VĂ DAȚI ACCEPTUL CU PRIVIRE LA URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII!

Totodată, vă rugăm să marcați corespunzător bifa:

Accept termenii și condițiile de utilizare a site-ului ro și a aplicației E-Commerce

Prin continuarea accesării acestui site vă dați acordul implicit cu privire la prelucrarea datelor și utilizarea serviciilor pe care societatea noastră le furnizează prin intermediul acestui site.

Termenii utilizați și definițiile acestora

Operator: SC SALUBRI SA

Sediul social: Alesd, Str. Lalelelor nr. 2, CP415100

Cod unic de înregistrare (C.U.I.): RO8334634

Număr la Registrul Comerţului: J05 / 437 / 1996

Utilizarea site-ului www.salubri.ro și a aplicației E-Commerce

Societatea SC SALUBRI SA permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-ulwww.salubri.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe site, de către orice persoană fizică și/sau juridică, fără acordul scris prealabil al SC SALUBRI SA.

Materialele publicate pe acest site aparțin în exclusivitate SC SALUBRI SA. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea termenilor amintiți conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligația în sarcina Utilizatorului de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

Deşi depunem toate eforturile pentru a vă transmite informații actualizate și exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site, SC SALUBRI SA nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori.

SC SALUBRI SA nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării și utilizării site-ului www.salubri.ro și a aplicației „E-Commerce”.

SC SALUBRI SA, se va asigura de faptul că informaţiile prezentate pe site sunt fără echivoc şi nu induc în eroare consumatorul, fiind de asemenea responsabil pentru imaginile/reclamele afişate pe site.

SC SALUBRI SA nu garantează securitatea traficului pe internet, dar va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele sunt protejate împotriva oricărei utilizări necorespunzătoare sau împotriva accesului sau comunicării neautorizate.

Vă recomandăm să verificați în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

SC SALUBRI SA nu garantează funcționarea continuă a serviciului dar va depune toate eforturile pentru a o asigura.

SC SALUBRI SA nu răspunde cu privire la compatibilitatea dintre aplicația E-Commerce și soft-urile folosite de client pentru accesarea aplicației „E-Commerce”.

SC SALUBRI SA nu este responsabilă pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site şi care poate afecta sistemul de operare al Utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Prin accesarea site-ului www.salubri.ro și a aplicației E-Commerce vă dați acordul ca SC SALUBRI SA să colecteze, într-o bază de date computerizată, date cu caracter personal, respectiv:

- Informațiile despre -informații transmise de client codul de client, număr de telefon/fax, adresa locului de prestație, adresa de facturare, persoana de contact,

- Informații de identificare si contactare a clientului – nume și prenume, număr act de identitate/ pașaport/ codul numeric personal, adresa postală, adresa de e-mail, număr de telefon/fax, denumire, adresa postală, CUI, Nr. de la Registrul Comerțului, banca și contul bancar, precum și orice modificări ale datelor clientului),

- Informații despre derularea contractului de prestări servicii, vizualizarea facturilor emise, vizualizarea istoricului de plați facturi, transmiterea de sugestii, solicitări și/sau reclamații cu privire la contractul de prestări servicii, privind calitatea de Utilizator al serviciului de salubrizare.

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Aceste date sunt folosite și pentru plata online a facturilor aferente serviciilor prestate de către SC SALUBRI SA.

Clientul garantează că are dreptul legal de accesare a serviciilor SC SALUBRI SA sau a fost împuternicit de către titular pentru toate acțiunile pe care le întreprinde în site-ul www.salubri.ro (aplicația E-Commerce)

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, neglijență sau din imprudență.

Prezentul document poate fi tipărit și accesat în permanență la adresa de Internet www.salubri.ro Versiunea tipărită nu are întâietate față de versiunea electronică aflată pe site la adresa menționată mai sus.

SC SALUBRI SA își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp, fără a fi necesar un acord expres al utilizatorilor în acest sens.

Modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa www.salubri.ro și vor fi considerate ca fiind acceptate tacit de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească site-ul www.salubri.ro și serviciul E-Commerce după afișarea lor și nu au obiecții.

SC SALUBRI SA recomandă verificarea site-ului pentru a fi la curent cu orice modificare a prezentului document sau înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicației E-Commerce precum și verificarea tuturor secţiunilor căsuţei de e-mail, inclusiv SPAM/ Junk E-mail.

Utilizatorul are acces la site-ul www.salubri.ro 24h/zi, 7 zile/ săptămână, cu excepția perioadelor în care serviciul este restricționat sau suspendat din motive tehnice.

Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de site-ul www.salubri.ro.

Utilizatorul ia act de faptul că mai mulți Utilizatori conectați simultan la aplicația E-Commerce pot determina scăderea vitezei de răspuns a serviciului.

Utilizatorul are următoarele obligații:

- nu va modifica, afișa, publica, reproduce, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui web site;

- nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică a SALUBRI SA pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;

- nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție societatea SC SALUBRI SA cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea serviciului și/sau a rețelei de comunicații a SC SALUBRI SA și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), orice costuri, acțiuni, procese, pretenții, distrugeri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte prejudicii, suferite în vreun fel sau provocate direct de utilizarea site-ului www.salubri.ro și a aplicației E-Commerce ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Tarife, facturare, modalități de plată

Tarifele practicate de către SC SALUBRI SA pentru colectarea deşeurilor municipale și/sau alte servicii de salubrizare, sunt cele stipulate în contractele încheiate cu utilizatorii contractului de prestări servicii.

Facturarea se face lunar, cu data ultimei zile a lunii în care se efectuează prestația, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate sau estimate, potrivit prevederilor contractuale.

Scadența facturii intervine la 15 zile de la emitere.

Suspendarea prestației intervine în cazul în care aveți facturi mai vechi de 45 zile neachitate.

SC SALUBRI SA distribuie facturile prin internet/ poșta / casieri încasatori.

Factura în format electronic prin intermediul adresei de mail doar la solicitarea clientului.

Plata online a facturilor prin aplicația E-commerce

Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă înscris pe factură.

Plata facturilor se realizează: prin sisteme moderne de plata – instrumente de plată fără numerar, pe internet prin aplicația E-commerce, prin virament bancar in conturile inscrise pe factura, prin numerar la casieria deschisa de către societate sau prin încasarea de către casierii încasatori de teren ai societății.

Utilizatorii care dețin un card de debit/credit Visa sau Mastercard, activ pentru plăţile pe Internet, pot achita factura online prin aplicația E-Commerce de pe site-ul www.salubri.ro

Nu se pot achiziționa servicii de salubrizare prestate de către societate, plătind online cu cardul.

Pentru plăţile efectuate online nu se aplică comision.

Utilizatorii confirmă că au citit și ca acceptă Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.salubri.ro și a aplicației E-Commerce.

Utilizarea site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

După efectuarea unei tranzacţii, utilizatorul primește, pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat în baza de date a SC SALUBRI SA, un mesaj de confirmare a plăţii de la adresa de e-mail:facturare@salubri.ro

Plata va fi înregistrată în contul societății SC SALUBRI SA, în termen de 5 zile lucrătoare.

Vă recomandăm să vă încadrați în termenul scadent de plată.

Factura constituie preaviz în vederea sistării prestației.

Prin plata facturilor restante se sting mai întâi penalităţile de întârziere (dacă este cazul), apoi se va stinge valoarea prestaţiei.

Reluarea prestării serviciului se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data achitării integrale a facturilor restante, precum și a cheltuielilor aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.

În cazul în care se efectuează o plată eronată (o factura se plătește de două ori sau în contul altui client), după transmiterea unei solicitări scrise însoțită de mesajul de confirmare a plății pe adresa de e-mail:facturare@salubri.ro, suma va fi restituită în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării. Solicitarea trebuie să conțină numărul și data facturii care a fost achitată eronat precum și codul de client.

SALUBRI SA nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul SALUBRI SA, sau prin erori de omisiune din partea Utilizatorului.

Acest website (cu excepția link-urilor către site-uri externe) este controlat de către SC SALUBRI SA. Prin accesarea acestui site, utilizatorii acceptă că orice dispută legată de acesta va fi guvernată și interpretată în concordanță cu legislația aplicabilă în România și va fi propusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun.

Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României și în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit.

Site-ul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații furnizate de SC SALUBRI SA și/sau pentru a face legătura cu alte website-uri prin intermediul unor link-uri, caz în care Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri.

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă faptul că SC SALUBRI SA nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește aceste site-uri și conținutul acestora. SC SALUBRI SA vă recomandă să citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale acestor site-uri externe.

SC SALUBRI SA nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de surse externe sunt disponibile în orice rețea sau în orice regiune din România sau în alte state. În cazul în care Utilizatorul accesează aceste servicii în afara României, SC SALUBRI SA nu va fi în niciun caz ținut responsabil pentru respectarea de către beneficiar a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare din acea țara.

SC SALUBRI SA nu garantează în nici un fel că, prin conținutul său, acest site se supune legislației aplicabile în alte țări din afara României.

Utilizatorul poate adresa întrebări legate de aplicația E-Commerce la numărul de telefon 0359800808 sau, în scris, la adresa de e-mail office@salubri.ro, unde persoane specializate din cadrul biroului Încasări și/sau biroului Facturare ii vor furniza un răspuns.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal de la clienți sau de la angajați de tipul – nume, prenume, Cod Numeric Personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, adresa poştală şi adresa de e-mail, număr de telefon/ fax, se realizează in scopuri determinate, explicite și legitime ca:

-intrarea părţilor într-o relaţie contractuală,

-derularea unei relații contractuale,

-colectare debite/ recuperare creanţe,

-reclamă, publicitate, marketing sau alte scopuri promoţionale, cu bună-credință, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, exacte și actuale.

Angajații SC SALUBRI SA care prelucrează date cu caracter personal sunt instruiți periodic și au semnat acorduri de confidențialitate.

Clienții sunt informați cu privire la dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Modul de tratare a reclamațiilor

SC SALUBRI SA preia reclamațiile telefonic, prin poșta, fax, e-mail (la adresa reclamatii@salubri.ro), condică de sugestii și reclamații, chestionare evaluare satisfacție client.

Toate reclamațiile se înregistrează și se transmit spre rezolvare.

Răspunsul către petent este întocmit de către compartimentul responsabil, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în societate a lucrării.

SC SALUBRI SA nu trimite răspuns către petent dacă adresa de corespondență indicată nu este completă sau petentul face mențiunea (în scris) că nu mai solicită răspuns.

Termeni si conditii