Avizul privind modificarea pretului si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare