Hotarare 2019 privind ajustare TARIF serviciu public de salubrizare