Termeni si conditii

Termeni si conditii

CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizarea serviciilor şi produselor oferite de Salubri.ro, denumită în continuare Salubri.ro, pe site-ul www.Salubri.ro se face cu acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

TERMENI GENERALI

 • Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acesta presupune acordul dumneavoastră, în calitate utililizator, cu privire la termenii şi condiţiile de mai jos. Prin continuarea utilizării site-ului, dumneavoastră, numit în continuare utilizator, vă daţi acordul tacit şi achiesaţi la totalitatea termenilor şi condiţiilor.
 • Salubri.ro poate schimba în orice moment conţinutul site-ului, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.
 • Salubri.ro poate limita accesul la site ori la anumite părţi din acesta. Totodată, Salubri.ro poate limita accesul anumitor IP-uri fără notificare şi angajarea vreunei răspunderi.
 • Accesul la conţinutul online al site-ului www.Salubri.ro este liber.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 • Toate informaţiile publicate pe site-ul www.Salubri.ro sunt transmise de către Salubri.ro.
 • Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Salubri.ro în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe site.
 • Salubri.ro nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe site.
 • Încălcarea termenilor şi a condiţiilor din prezentul document atrage răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.

PROTECŢIA DATELOR

 • Salubri.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care trimit mesaje online, a celor care transmit feedback-uri către Salubri.ro.
 • Salubri.ro ia toate măsurile de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor, dar nu se angajează să asigure protecție 100 %.
 • Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 • Salubri.ro nu cere utilizatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat prin care se solicită divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Salubri.ro prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site.
 • Site-ul www.Salubri.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.

Responsabil cu protectia datelor
ing. SANDOR FLORIN
salubrialesd@yahoo.com
0729882454

Termeni si conditii