SALUBRI SA Aleșd

SALUBRI SA Aleșd

Despre noi

În anul 1994 ia fiinţă S.C. SALUBRI S.A. ALEŞD, ca urmare a transformării fostei R.A.G.C.L. Aleşd, în baza Hotărârii Consiliului Local Aleşd nr.62 / 28.11.1994.

S.C. SALUBRI S.A.- ALEŞD are ca activităţi principale declarate următoarele :

  • 4100 – Captarea , tratarea şi distribuţia apei potabile
  • 9001 – Colectarea şi tratarea apelor uzate
  • 9003 – Salubritate
  • 9004 – Depozitarea deşeurilor menajere

Societatea S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD are în dotare următoarele puncte de lucru:

  • Sediu administrativ situat în Aleşd, str. Lalelelor Nr.2, judeţul Bihor;
  • Uzina de Apă – Aleşd;
  • Staţia de Epurare – Aleşd;
  • Uzina de Apă – Pădurea Neagră;
  • Staţia de Epurare – Pădurea Neagră;
  • Halda de deşeuri menajere – Aleşd;

În prezent societatea S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD prin SERVICIUL DE SALUBRITATE prestat satisface cerinţele impuse de legislaţia specifică în vigoare şi exigenţele utilizatorilor casnici şi agenţi economici din : oraşul Aleşd, localităţile : Peştiş, Tinăud, Pădurea Neagră şi în special a utilizatorilor casnici din comunele cu care societatea are încheiate contracte de salubritate ca urmare a licitaţiilor publice deschise organizate şi anume: Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Ţeţchea, Telechiu, Subpiatră, Hotar, Aştileu, Chistag, Peştera, Măgeşti, Dobricioneşti, Butan, Cacuciu Vechi, Vadu-Crişului, Topa de Criş, Birtin, Gheghie, Şuncuiuş, Balnaca, Borod, Borozel, Cetea, Auşeu, Cacuciu Nou, Luncşoara, Groşi, Şinteu.

Prin toată natura activităţilor pe care societatea noastră le desfăşoară : alimentare cu apă , canalizare , epurare , salubritate urmărim: CALITATE, EFICIENŢĂ ŞI EXIGENŢĂ ÎN SERVICIILE PRESTATE

SALUBRI SA Aleșd