Hotărări AGA

Rapoarte ale adunării generale a acționarilor