Servicii oferite

Servicii oferite

Serviciile oferite de societatea noastră:

  • Servicii de alimentare cu apa si de epurare ape uzate prin Sector Apa-Canal;
  • Servicii de salubrizare menajera prin Sector Salubrizare menajera
  • Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi si spatii de joaca pentru copii;
  • Servicii vidanjare ape uzate;
  • Servicii de lucrari la inaltime prin inchiriere nacela;
  • Sortarea, reciclarea si valorificarea deseurilor reciclabile


Deviza noastra în relația cu partenerii noștrii este:
CALITATE, EFICIENŢĂ ŞI EXIGENŢĂ ÎN SERVICIILE PRESTATE

Servicii oferite