Servicii oferite

Servicii oferite

Serviciile oferite de societatea noastră:

  • Servicii de alimentare cu apă, canalizare și de epurare ape uzate în orașul ALEȘD și Pădurea Neagră;
  • Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale;
  • Servicii de colectare selectivă a deșeurilor;
  • Servicii de salubrizare stradală;
  • Servicii vidanjare ape uzate;
  • Sortarea, reciclarea si valorificarea deseurilor reciclabile


Deviza noastra în relația cu partenerii noștrii este:
CALITATE, EFICIENŢĂ ŞI EXIGENŢĂ ÎN SERVICIILE PRESTATE

Servicii oferite