SALUBRI S.A. ALEŞD

SALUBRI S.A. ALEŞD

Despre noi

În anul 1994 ia fiinţă S.C. SALUBRI S.A. ALEŞD, ca urmare a transformării fostei R.A.G.C.L. Aleşd, în baza Hotărârii Consiliului Local Aleşd nr.62 / 28.11.1994.

S.C. SALUBRI S.A.- ALEŞD are ca activităţi principale declarate următoarele :

 • 3600 - Captarea , tratarea şi distribuţia apei potabile
 • 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 • 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 • 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 • 5610 - Restaurante
 • 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 • 9329 - Alte activități recreative și distractive

Societatea S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD are în dotare următoarele puncte de lucru:

 • Sediu administrativ situat în Aleşd, str. Lalelelor Nr.2, judeţul Bihor;
 • Uzina de Apă – Aleşd;
 • Staţia de Epurare – Aleşd;
 • Uzina de Apă – Pădurea Neagră;
 • Staţia de Epurare – Pădurea Neagră;
 • Stația de sortare și transfer deșeuri - Aleșd;

În prezent societatea S.C. SALUBRI S.A. - ALEŞD prin SERVICIUL DE SALUBRITATE prestat satisface cerinţele impuse de legislaţia specifică în vigoare şi exigenţele utilizatorilor casnici şi agenţi economici din : oraşul Aleşd, localităţile : Peştiş, Tinăud, Pădurea Neagră şi în special a utilizatorilor casnici din comunele cu care societatea are încheiate contracte de salubritate ca urmare a licitaţiilor publice deschise organizate şi anume: Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Urvind, Groşi, Auşeu, Gheghie, Cacuciu Vechi, Luncşoara, Ţeţchea, Hotar, Telechiu, Subpiatră, Vadu-Crişului, Birtin, Topa de Criş, Bulz, Munteni, Remeți, Valea Iadului, Curățele, Şinteu, Huta Voievozi, Valea Târnei, Măgeşti, Butan, Josani, Dobricioneşti, Ortiteag, Cacuciu Nou, Gălășeni, Aştileu, Chistag, Peştera, Călățea, Cornet, Borod, Borozel, Cetea, Valea Mare, Cornițel, Căbești, Piatra Craiului, Şuncuiuş, Balnaca, Brusturi, Țigănești, Păulești, Picleu, Cuieșd, Varasău, Orvișele, Tătăruș, Bratca, Beznea, Damiș, Lorău, Valea Crișului, Ponoară.

Prin toată natura activităţilor pe care societatea noastră le desfăşoară : alimentare cu apă , canalizare , epurare , salubritate urmărim: CALITATE, EFICIENŢĂ ŞI EXIGENŢĂ ÎN SERVICIILE PRESTATE

SALUBRI S.A. ALEŞD